สมัครงาน

Sales ( Full-time )

  1. วุฒิปริญญาตรี
  2. มีรถส่วนตัว
  3. อาศัยในกรุงเทพ
  4. มี Commission
  5. ใจเย็น มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. มีทักษะในการขาย และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีทักษะในการพูดคุย ติดต่อลูกค้า
  8. ดาวน์โหลดไฟล์กรอกแล้วส่งมาที่ Email : infohomewallpapers@gmail.com

 

DOWNLOAD APPLICATION